Noves mesures tributàries

Noves mesures tributàries

Noves mesures tributàries complementàries per a donar suport a l’economia aprovades mitjançant l’RDL 19/2020.

En data 27 de maig de 2020 s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) un nou Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig pel qual s’adopten noves mesures tributàries complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19 i que els seus efectes entressin en vigor a partir del 28 de maig de 2020.

Pel que fa a l’àmbit tributari s’han aprovat un nou conjunt de mesures fiscals, que afecten diferents conceptes tributaris:

Impost de societats (IS)

Els contribuents del IS el termini del qual per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici s’ajusti al que es disposa en els articles 40 i 41 del RDL 8/2020, de 17 de març, presentaran la declaració de l’Impost en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu d’acord amb el que es preveu en l’article 124 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de societats (LIS).

Si a la finalització d’aquest últim termini, els comptes anuals no haguessin estat aprovades per l’òrgan corresponent, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles.

  • En el cas que l’autoliquidació del IS que hagi de resultar conformement als comptes anuals aprovats per l’òrgan corresponent difereixi de la presentada, els contribuents hauran de presentar una nova autoliquidació amb el termini fins al 30 de novembre de 2020.
  • A aquest efecte, la nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària als efectes previstos en l’article 122 de la LGT. Si d’ella resultés una quantitat a ingressar reportarà interessos de demora conforme al que es disposa en l’article 26 de la LGT, des de l’endemà a la finalització del termini previst l’article 124 de la LIS sense que resulti d’aplicació el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ de l’article 27 LGT.
  • En els supòsits no compresos en el comentat anteriorment, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació, sense que resulti d’aplicació el que es preveu en l’art. 120.3 de la LGT ni quedessin limitades les facultats de l’Administració per a verificar o comprovar la primera i la nova liquidació.
  • Quan de la rectificació resulti una quantitat a retornar a conseqüència d’un ingrés efectiu en l’autoliquidació anterior, es reportaran interessos de demora sobre aquesta quantitat des de l’endemà a la finalització del termini voluntari de la declaració segons l’art. 124.1 de LIS fins avui que s’ordeni el pagament de la devolució.
  • Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i comprovació per l’Administració, que practicarà, si escau, la liquidació que procedeixi. En particular, no es derivarà cap efecte preclusivo de les rectificacions a les quals es refereix l’art. 12.2 b) del referenciat RDL 19/2020.

Al fil de l’anterior, amb la finalitat d’anar avançant en la reactivació de l’activitat econòmica, social, administrativa i judicial, i dotar de seguretat jurídica al sistema, es modifica l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, establint que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a explicar-se des de l’1 de juny i no des de la finalització de l’estat d’alarma quedant com a data límit per a aquesta formulació el 31 d’agost. Addicionalment, es redueix de tres a dos mesos el termini per a aprovar els comptes anuals des de la formulació, és a dir, fins al 31 d’octubre, amb el que les empreses disposaran abans d’uns comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i s’harmonitza aquest termini per a totes les societats, siguin o no cotitzades, en manera tal que totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l’exercici

Ajornaments i fraccionaments de les noves mesures tributàries

Mitjançant l’RDL 7/2020, de 12 de març es va concedir la possibilitat d’ajornar, prèvia sol·licitud, l’ingrés del pagament de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 fins a 30 de maig de 2020 i que la quantia fos inferior a 30.000 euros.
Així mateix, es va aprovar permetre l’ajornament de determinats deutes tributaris que segons l’art. 65.2 de la LGT no poden ser objecte d’ajornament, com per exemple les obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a comptes i aquelles derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits, etc.

Aquest ajornament el podien sol·licitar les persones o entitats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121, 04 euros en el 2019 i per un termini de 6 mesos, i durant els 3 primers no es reportaven interessos. Doncs bé, a través del RDL 19/2020 s’amplia a 4 mesos el període d’ajornament sense interessos de demora.

Font: BOE

firmar una hipoteca

Firmar una hipoteca

¿Qué hay que saber antes de firmar una hipoteca? Contratar una hipoteca puede crear mucha incertidumbre, si tratamos de la primera vivienda, aún más. La

Leer más »
Impost Autonòmic_Impuesto Autonómico

Impost Autonòmic

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=””

Leer más »
Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?