Departaments

Des del departament comptable d’Assempbcn l’ajudarem a disposar de tota la informació necessària per conèixer la realitat econòmica de la seva empresa. Li oferim els instruments més eficaços perquè la informació econòmica i financera li ajudi en la seva gestió empresarial i li faciliti la presa de decisions.

Membres de