Comptable

Des del departament comptable d’Assempbcn l’ajudarem a disposar de tota la informació necessària per conèixer la realitat econòmica de la seva empresa.

Li oferim els instruments més eficaços perquè la informació econòmica i financera li ajudi en la seva gestió empresarial i li faciliti la presa de decisions.

Relacionat amb l’assessorament del departament comptable, des d’Assempbcn ajudem a la seva empresa en processos com:

  • Comptabilitat de societats.
  • Comptabilitat analítica i control pressupostari.
  • Anàlisi econòmica i financera.
  • Confecció de plans de viabilitat.
  • Consolidació de balanços.
  • Confecció impostos.
  • Confecció de comptes anuals, de memòries econòmiques i informes de gestió.