LABORAL

Funcions del departament laboral

Des del departament laboral d’Assempbcn ajudem als nostres clients a avaluar i elaborar paquets remuneratius a directius i treballadors, tractant de buscar les millors opcions a nivell tributari i contributiu a la Seguretat Social, per a l’empresa i el treballador.

Dins del nostre equip multidisciplinari de Assempbcn, comptem amb professionals en l’àmbit laboral que s’encarreguen d’oferir-te assessorament en aquesta matèria.

En l’àmbit laboral, una inspecció de treball és una recerca que té com a objecte verificar el compliment de les normes laborals i de Seguretat Social de les empreses i autònoms.

Per a aquestes circumstàncies, el nostre equip de professionals està capacitat per a atendre de manera integral als nostres clients durant tot el procediment d’inspecció.

El nostre departament de laboral està especialitzat en tota mena d’extincions de contractes, per la qual cosa oferim les solucions més eficaces davant qualsevol situació.

Elaborem les cartes d’acomiadament que es requereixen per a l’extinció de contracte, facilitant aquest tràmit als nostres clients.

Existeixen diferents tipus d’acomiadament depenent de les causes per les quals es produeixen o de la qualificació legal que faci el jutge.

L’Auditoria sociolaboral és l’activitat realitzada per un professional qualificat i independent, consistent a analitzar, mitjançant la utilització de les tècniques de revisió i verificació idònies, l’adequació d’una entitat als principis i normes sociolaborals que li són aplicable, a partir dels documents examinats i de la realitat de les conductes observades.

Aquest càlcul permet saber als nostres clients el cost que tenen els seus treballadors per a l’empresa.

El nostre equip de laboral, s’encarregarà de la confecció dels contractes laborals de tots els nostres clients per a facilitar el procés d’incorporació de nous empleats a l’empresa.

A més de la contractació dels treballadors d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, prestem assessorament específic quant a les contractacions del Règim Especial d’alta direcció.

 • Assessorament i planificació laboral
 • Règim jurídic de contractació
 • Contractes bonificats
 • Suspensió i extinció de contractes

El nostre equip s’encarrega de preparar les nòmines corresponents a cada client, tenint en compte tots els elements que la componen: salari base, deduccions a la Seguretat Social, etc.

 

Com ja sabem, un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) és un procés que les empreses poden dur a terme amb la finalitat de reduir la seva plantilla davant una possible mala situació econòmica o fins i tot una reestructuració de la mateixa companyia.

Es tracta d’un procediment amb certa complexitat i per això, el nostre equip d’Assessoria Assempbcn li oferim els següents serveis:

 • Examen de la situació de l’empresa.
 • Elaboració de documentació justificativa a aportar.
 • Comunicacions a l’autoritat laboral.
 • Obertura i comunicació del període de consultes.
 • Assessorament i designació de la comissió negociadora.
 • Assessorament durant el període de consultes.
 • Comunicacions als treballadors.
 • Assessorament en les propostes de desenvolupament d’accions formatives vinculades a l’activitat professional dels treballadors.
 • Càlculs d’indemnitzacions i liquidacions provisionals dels treballadors.

Existeixen dos tipus d’incapacitat laboral: temporal o permanent.

En cas que sigui necessari, el nostre equip s’encarregarà de tots els tràmits necessaris per a la seva tramitació.

T’has preguntat alguna vegada quin és import que percebràs després de la teva jubilació?

T’interessa una jubilació anticipada?

Estic desocupat, puc jubilar-me anticipadament?

Sabies que existeixen dos tipus de pensions, la pensió contributiva i la pensió no contributiva?

L’equip d’Assempbcn analitzarà l’escenari real del client i calcularà la prestació de jubilació o pensió. D’aquesta manera, coneixerà amb anticipació el càlcul de la jubilació i el termini de jubilació que més li pot interessar.

La liquidació de les retencions per IRPF es realitza de manera trimestral i s’haurà de fer efectiu l’import que resulti de la suma de les retencions de l’IRPF practicades en aquest període.

En el cas que els resultats d’avaluació posin de manifest situacions de risc per als treballadors, l’empresari haurà d’implantar aquelles activitats preventives necessàries per a eliminar o reduir i controlar aquells riscos. Aquesta planificació, que es programarà per a un determinat període de temps, haurà d’estar integrada en totes les activitats de l’empresa i també estarà implicada a tots els nivells jeràrquics.

Assempbcn ens encarreguem de tramitar les reduccions de jornada dels treballadors segons les diferents causes i suposats:

 • Treballadors amb certes necessitats familiars
 • Treballadors víctimes de violència de gènere o terrorisme
 • Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l’empresa.

Els criteris utilitzats per a l’elaboració dels diferents paquets remuneratius són els següents:

 • Retribució dinerària
 • Retribució variable: aquesta depèn de diversos factors, com la consecució d’objectius plantejats.
 • Retribució en espècie: D’aquesta manera permet dissenyar una retribució a mesura de cada empleat adaptant-se a les seves necessitats. Està compost per:
  • Una retribució dinerària.
  • Una retribució en espècie, les modalitats de la qual més comunes són:
  • Lloguer d’habitatge.
   • Tiquets-Restaurant.
   • Tiquets-Guarderia.
   • Xec-Transport.
   • Vehicles.
   • Manutenció, hostalatge, viatges de turisme i similars.
   • Contractes d’assegurança.
   • Despeses d’estudi i manutenció del contribuent o els seus familiars.

 

El nostre equip s’encarrega de la tramitació d’altes i baixes dels empleats dels nostres clients de manera ràpida i eficaç.

Serveis

Hi som per ajudar al seu negoci

Laboral

El departament laboral d’Assempbcn l’ajudarà en la gestió integral dels recursos humans de la seva empresa.

Fiscal​

A Assempbcn, siguin quines siguin les necessitats fiscals de la seva empresa, ens encarregarem íntegrament d’oferir-li solucions.

Comptable

Des del departament comptable d’Assempbcn l’ajudarem a disposar de tota la informació necessària per conèixer la realitat econòmica de la seva empresa.

Jurídic

Assempbcn, el nostre departament jurídic l’assessorarà en el plantejament i solució davant les divergències que l’activitat econòmica li pugui derivar.
Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?