Ingrés Mínim Vital

Ingrés Mínim Vital

Ingrés Mínim Vital

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l’acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.
Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d’una situació d’exclusió a una participació en la societat. Contindrà per a això en el seu disseny incentius a l’ocupació i a la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

Des del 15 de juny pot sol·licitar-se la nova ajuda econòmica, l’Ingrés Mínim Vital (IMV), que es concedirà a 4 de cada 5 persones en situació de manca de recursos. És una ajuda igual per a tot el territori espanyol, garantida per l’Estat i que serà estable durant els pròxims anys.

El Reial decret llei 20/2020 regula aquesta prestació que pagarà la Seguretat Social i que té aquestes característiques:

 • L’import que es cobrarà amb l’Ingrés Mínim Vital dependrà dels ingressos que tingui cada llar, de manera que l’Estat aportarà la quantitat que falti per a aconseguir el mínim garantit. És a dir, el IMV no és una quantitat fixa ja que es fa un càlcul per a cada persona o llar. Si no es cobren ajudes, l’Ingrés Mínim aporta tot el que falta per a arribar al mínim garantit i si s’estan cobrant altres ajudes, l’Ingrés complementa la part que falta.
 • L’import de l’ajuda garantirà uns ingressos que depenen del nombre de persones i altres condicions. Hi ha fins a 14 nivells diferents d’ajudes econòmiques, que van des dels 461 euros al mes, per al cas d’una llar formada per un adult, fins als 1.015 euros al mes per a famílies amb diversos membres.
 • Aquesta ajuda no és només per a famílies, sinó també per a persones que no tinguin càrregues familiars, encara que es preveu que hi hagi nens en la meitat de llars als quals arribi per a combatre d’aquesta manera la pobresa infantil.
 • Abans de concedir l’ajuda, s’analitzen els ingressos i patrimoni que tenen tant el sol·licitant com la seva unitat de convivència.
 • No s’exigirà la nacionalitat espanyola per a rebre aquesta ajuda, sempre que es comprovi que la persona estrangera té residència legal i efectiva a Espanya durant un mínim d’un any i que compleix la resta de les condicions.
 • Es podrà sol·licitar a partir del dilluns 15 de juny i durant tres mesos, les sol·licituds aprovades es pagaran amb caràcter retroactiu des de l’1 de juny.
 • Es començarà a cobrar a la fi del mes de juny, segons es vagin aprovant les sol·licituds.
 • S’estima que tindrà un cost anual de 3.000 milions d’euros.

Requisits de l’Ingrés Mínim Vital

Els requisits estan regulats en l’art. 7 del RDL 20/2020. Resumint:

 • Tenir més de 23 anys i menys de 65 anys (tret que es tingui 18 i algun menor al seu càrrec)
 • Residir de manera legal i ininterrompuda a Espanya durant almenys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud. Els estrangers poden sol·licitar aquesta ajuda complint aquest requisit de residència legal d’almenys un any al nostre país. Són excepcions a aquest requisits els casos de víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • Per als sol·licitants que viuen sols, no integrats en una unitat de convivència, s’exigeix haver viscut durant almenys els tres anys previs a la sol·licitud de manera independent dels progenitors. També es considera viure només encara que es comparteixi domicili amb persones que no siguin el cònjuge, parella de fet o familiars de fins a segon grau.
 • Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que s’estableixen. L’accés a l’ajuda dependrà del nivell d’ingressos i del patrimoni de la persona que el sol·liciti i la seva unitat de convivència, com expliquem en el punt següent.
 • Es comprovarà el patrimoni net del sol·licitant, restant els seus deutes, i sense tenir en compte l’habitatge habitual. El límit de patrimoni permès augmenta en funció del nombre de persones de la unitat de convivència: des de 16.614 euros per a una persona que visqui sola, s’anirà incrementant per cada membre addicional fins a un màxim de 43.196 euros
 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions a les quals es pogués tenir dret (exclosos salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues de les comunitats autònomes).
 • Figurar inscrits com a demandants d’ocupació (estar apuntat a l’atur), quan es tracti de persones majors d’edat que no estiguin treballant. Apuntar-se a l’atur es pot fer a través dels Serveis Autonòmics d’Ocupació (no el SEPE).
 • Les persones que estiguin cobrant un subsidi per desocupació també poden sol·licitar aquesta ajuda fins a completar els ingressos garantits. El IMV és compatible amb els subsidis i també amb el treball.

Límit d’ingressos per a sol·licitar l’IMV

Com hem vist, un dels requisits per a sol·licitar aquesta ajuda és el de trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica.

Per a veure si es compleix aquest requisit, es té en compte la capacitat econòmica de la persona sol·licitant individual (si no conviu amb altres persones) o de la unitat de convivència, sumant els recursos de tots els seus membres.

 • Existeix un límit d’ingressos màxim a partir del qual no es pot demanar l’IMV
  La mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior ha de ser inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital que correspongui segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència (amb les quantitats que vam veure en el quadre del punt 2). La norma general indica que s’han de tenir en compte els ingressos de l’exercici (any fiscal) anterior, però en la disposició transitòria 3r, hi ha un establert un sistema excepcional que permet sol·licitar també l’ajuda tenint en compte exclusivament els ingressos de l’any 2020.
  No es tindran en compte com a ingressos els salaris socials, rendes mínimes d’inserció i ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes. El sistema per a tenir en compte els ingressos i el patrimoni es regula en el art.18.
 • Tenir un patrimoni elevat també impedeix sol·licitar aquesta ajuda
  No es considera en situació de vulnerabilitat econòmica la persona beneficiària individual que sigui titular d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia corresponent de renda garantida per l’ingrés mínim vital per a una persona beneficiària individual. En 2020 això equival a 16.614 euros.

Quan es tracti d’unitats de convivència, no es considera en situació de vulnerabilitat econòmica quan siguin titulars d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior al que s’indica en aquesta taula en funció de la grandària i configuració de la unitat de convivència.

Documentació necessària

La documentació necessària en la major part dels casos serà:

 • Per a acreditar la identitat: DNI o NIE en el cas d’estrangers.
 • Per a acreditar la residència legal a Espanya: inscripció en el registre central d’estrangers, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o targeta d’identitat d’estrangers.
 • Per a acreditar el domicili a Espanya: certificat d’empadronament on constin totes les persones empadronades en el domicili i la data d’antiguitat.
 • Per a acreditar l’existència de la unitat de convivència: llibre de família, certificat de naixement del registre civil dels fills, o inscripció en el registre de parelles de fet.

Imatge de Andrew Khoroshavin a Pixabay

ingreso-minimo-vital

Ingrés Mínim Vital

Ingrés Mínim Vital L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles

Leer más »
Acord-teletreball-Acuerdo-teletrabjo

L’acord de teletreball

L’acord de teletreball L’acird de teletreball és un document que ha d’establir les condicions del teletreball entre l’organització i la persona treballadora. L’acord ha d’estar

Leer más »
Impost Autonòmic_Impuesto Autonómico

Impost Autonòmic

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=””

Leer más »
Obrir
1
Necessites ajuda?
Hola,
podem ajudar-te? Què necessites?