Les noves tecnologies per detectar falsos autònoms

Les noves tecnologies per detectar falsos autònoms

La Seguretat Social ha començat a aplicar el Big Data en els seus projectes de gestió, amb la implementació del Big data es persegueix detectar i acabar amb els autònoms ficticis. A través d’aquest sistema es controlen dades de més d’1’5 Milions d’empreses i 18,6 Milions de treballadors, aquestes dades suposen una estimació