Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Resum memòria 2018

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Resum memòria 2018

RECLAMACIONS REBUDES (25/05/2018 – 15/05/2019) S’han presentat davant l’AEPD 14.397 reclamacions. RECLAMACIONS RESOLTES (25/05/2018 – 15/05/2019) S’han resolt per delegats de protecció de dades (DPD) 2.079 reclamacions. Ha hagut una reducció considerable als temps de resolució en comparació amb el model anterior. CASOS AMB ALTRES AUTORITATS EUROPEES (25/05/2018