Sentència Tribunal Suprem 381-19 del 2 de juliol

El Tribunal Suprem proposa la possibilitat de perdonar fins al 70% en els seus deutes amb Hisenda i Seguretat Social.

En la sentència del Tribunal Suprem, de 2 de juliol permet que s’obtinguin quitacions de fins al 70% en els seus deutes amb Hisenda i Seguretat Social als autònoms i pagar la resta en terminis de fins a 5 anys. Això afavoreix al mecanisme de la segona oportunitat atorgant la possibilitat de realçar-se en cas d’una insolvència.

En cas de no poder complir amb les obligacions fiscals per fallida, els jutjats del mercantil s’encarregaran de gestionar la part exonerable del crèdit podent condonar fins a un 70% dels deutes contrets, resultat de condonar el 50% de les quotes més interessos, recàrrecs i sancions.

El deute principal restant, de caràcter privilegiat, es podrà pagar en un termini de fins a 5 anys de forma fraccionada, tenint en compte la capacitat econòmica real del deutor.