Refrescant la llei de la segona oportunitat

Aquest article pretén refrescar les claus de la llei de la segona oportunitat, per a més dubtes pot contactar amb nosaltres que estarem encantats a ajudar-los. Recordem que aquesta llei va entrar en vigor en 2016 i que permet cancel·lar els deutes els punts a tenir en compte són els següents:

1.- Qui pot acollir-se a la llei?

Aquesta Llei està pensada, per sobre de tot, per a persones particulars i autònoms, la qual cosa suposa una fórmula nova, ja que, fins avui, eren les empreses les que comptaven amb la possibilitat d’eximir els seus deutes. Amb la nova Llei els particulars i els autònoms no hauran d’afrontar els seus deutes amb el seu patrimoni present i futur.

2.- Quin és el primer pas per acollir-se a ella?

El deutor haurà d’aconseguir un acord extrajudicial amb els seus creditors. Aquest pas, que està emparat per un jutge, permet al deutor poder saldar els seus deutes, podent liquidar els seus béns per pagar els seus deutes o ben pactant un calendari de pagaments.

3.- Requisits que cal complir perquè l’acord extrajudicial sigui beneficiós

La llei estableix diverses condicions. Entre elles:

El deutor ha de compensar als seus creditors cedint-los els béns no necessaris per al desenvolupament de la seva activitat o bé amb accions de la seva empresa. En els dos casos, el valor de les accions o dels béns ha de ser igual o inferior a la suma del deute.
L’empresari ha de proposar un pla de viabilitat i uns pagaments calendaritzats per solucionar els deutes. El deutor té un termini no superior a deu anys.

4.- El mediador concursal ajudarà en la negociació

Com és un procés emparat per un jutge, l’interessat pot sol·licitar l’assessorament d’un mediador concursal, que serà l’interlocutor entre deutor i creditors. Si després de la fase de negociació no s’aconsegueix un acord, el deutor i el mediador tenen la possibilitat de sol·licitar un concurs de creditors voluntari davant el jutge.

5.- Requisits que cal complir en el concurs de creditors

Si el deutor ha sol·licitat el concurs de creditors voluntari, el jutge té la facultat d’eximir-li de la major part dels seus deutes amb dues condicions: la primera, que el jutge consideri que el deutor no té diners ni actius per solucionar els seus deutes; la segona, que el deutor demostri bona fe.

6.- Què és exactament això de la “bona fe”?

Potser sigui el punt més important del procés. L’emprenedor considerat deutor de bona fe debeberá complir alguns requisits.

Abans d’anar al concurs ha d’haver tractat d’arribar a un acord extrajudicial amb els seus creditors
Que la seva fallida no hagi estat provocada a propòsit per l’emprenedor i el jutge ho hagi considerat d’aquesta manera (es denomina administració deslleial)
Que, en els deu anys anteriors a la petició del concurs, el deutor no hagi estat condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

7.- L’emprenedor es lliura de tots els deutes?

En realitat, no. La llei estableix dues excepcions: “els crèdits de dret públic i els crèdits per aliments”. L’emprenedor seguirà havent de fer front als deutes contrets amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com a la manutenció alimentosa dels seus fills en cas d’estar divorciat.

8.- Els deutes desapareixen per sempre?

No. Qualsevol creditor podrà demanar al jutge la revocació de l’exoneració de deutes si, en els cinc anys posteriors a l’admissió de la ‘segona oportunitat’, el creditor entén que el seu deutor ha obrat de mala fe o ha obtingut ingressos en negre (mitjançant economia submergida). En principi, la llei atorgava als creditors un termini de cinc anys per descobrir aquests ‘paranys’ per part del deutor; no obstant això, el text final li concedeix un termini il·limitat per fer-ho. Si el creditor demana la revocació de l’exoneració de deutes i el jutge l’accepta, l’emprenedor deixarà d’estar sotmès a aquesta llei i tornarà a contreure els seus deutes.

Un altre article d’interès de la segona oportunitat:

Sobreendeutament de les famílies de Terrassa

Catalunya capdavantera en la llei de la segona oportunitat

La Llei de la Segona Oportunitat, una via per condonar els deutes i començar de nou