Quin és el procés a seguir en la llei de la segona oportunitat?

Ara explicarem com és el procediment de la llei de la segona oportunitat, recordem que la segona oportunitat és una oportunitat que permet exonerar-se dels deutes als empresaris de recent creació i que genera molts beneficis pels quals s’acullen a la nova llei.

S’assigna un mediador concursal: Segons el tipus de sol·licitant que s’aculli al concurs, s’acudeix a la instància pertinent i s’assignarà un mediador concursal. En el cas concret de persones físiques no empresàries, el mediador ho assignarà un notari. En la resta de casos, puc fer-ho (a part del notari), la cambra de comerç i/o el registre mercantil. En aquests casos sol ser pràctica habitual que es rebutgi el procediment, a causa que moltes càmeres no tenen un pla d’acció, a causa de la novetat en aquesta llei de la segona oportunitat.

 

Acord extrajudicial de pagaments: Una vegada hagi estat facilitat el mediador concursal, aquest convoca als creditors, que estan obligats a assistir (tret que rebutgin prèviament l’acord per escrit), i els presenta un pla de pagaments en el qual es proposa una quitació i un termini, que no pot superar els 10 anys des del moment de la signatura de l’acord.

Perquè aquest acord de pagament, sigui superior als cinc anys amb quitacions superiors al 25% es requereix el 75% dels vots dels esmentats creditors. En cas que els vots estiguin per sota d’aquesta quitació i d’aquest termini, és suficient amb el 60% dels vots. Si s’aprova l’acord, és vinculant per a tots els creditors. En aquest cas, el notari eleva a públic l’acord i es comunica al jutge (del mercantil per a empresaris, de primera instància per a les persones no empresàries). I aquí s’acaba el procés.

En cas de no aprovar-se l’acord, pansa automàticament a la següent fase que explicarem a continuació.

 

Concurs consecutiu: Si ets empresari, es tramita igual que els concursos de creditors empresarials. Si es tracta d’una persona natural, es passa directament a la fase de liquidació dels béns. S’elabora un pla de liquidació (el mediador es converteix en administrador concursal) i quan ja s’han liquidat tots els béns, si han quedat deutes sense pagar, pots sol·licitar un acte d’exoneració del passiu no satisfet. És una extinció del deute. Ha de sol·licitar-ho el deutor, recordem que no és un tràmit automàtic.

 

En alguns casos, per exemple, els crèdits especials (com els garantits) el jutge pot establir un pla de pagaments a cinc anys d’una quantitat assumible pel deutor i, passat aquest termini, també es considera extinta el deute.

L’endemà s’eliminen les inscripcions en els registres de morosos, però sí que quedes inscrit en el registre de la mateixa llei perquè no puguis acudir a aquesta fórmula en els següents cinc anys. Durant cinc anys és una exempció provisional: si millora la teva situació econòmica de forma fortuïta a través d’un premi de loteria, en el joc o reps una herència, pot ser revocat. És important així mateix, que no es considera millorança que tinguis un bon sou o que et vagi bé amb un nou negoci.

Des de la nostra assessoria empresarial, volem ser referents en aquesta nova llei, compartim uns altres dels articles que pot llegir a la nostra pàgina web:

https://assempbcn.com/index.php/segona-oportunitat/

https://assempbcn.com/index.php/nomes-una-minoria-sempara-a-la-llei-de-la-segona-oportunitat/

https://assempbcn.com/index.php/catalunya-capdavantera-en-la-llei-de-la-segona-oportunitat/

https://assempbcn.com/index.php/la-bona-fe-del-deutor-segona-oportunitat/