Només una minoria s’empara a la llei de la segona oportunitat

Hem escrit molt sobre la llei de la segona oportunitat, hem intentat ser la gestoria de referència en aquest àmbit tant a Barcelona com a Terrassa, lamentablement s’està infrautilitzant aquesta llei i volem posar en relleu aquesta situació.

A Terrassa es tramiten uns 1.300 procediments a l’any. De tots, només 12 són concursos de creditors de particulars que, asfixiats per un sobreendeutament impossible de saldar, busquen que es cancel·lin uns deutes per les quals, no disposen d’ingressos ni béns suficients amb els quals solucionar-les. Malgrat que va haver-hi un augment en la demanda de l’aplicació de la llei de segona oportunitat, segueix sent un ús escàs, comparat amb altres països (mirar article adjunt). Fa tres anys que va entrar en vigor la llei i malgrat l’esforç en la difusió d’aquesta, la gent no acaba de conèixer-la o saber si es pot acollir a aquesta, malgrat els beneficis que comporta.

Calcula haver-se tramitat més de 1.000 casos en tota Espanya i obtenir 21 sentències fins a maig, totes favorables i dictades a Catalunya. El problema de la llei és que la gent creu que els seus deutes no poden ser cancel·lades del tot, en aquests recels i el temor a uns interessos desorbitats està la falta de sol·licituds d’acollir-se a la llei, no és que la llei sigui negativa, sinó que falta coneixement d’aquesta. Des d‘AssempBcn recordem que acollir-se a aquesta llei, és pràctica habitual a Europa (180.000 persones la van requerir a França en 2017, 107.000 a Alemanya i 99.000 a Anglaterra). A la nostra terra, per contra, solament 1.270 particulars van recórrer a aquesta llei a Espanya l’any passat, de les quals 450 resideixen a Catalunya.

Tot el que no siguin hipoteques, crèdits de financeres per a un vehicle o deute públic es cancel·la per complet, fins i tot hi ha sentències que autoritzen al deutor conservar el pis o el cotxe si es demostren necessaris, se segueixen pagant i valen menys que la totalitat de les càrregues. Hi ha condicions per ser beneficiari, com no superar cinc milions en deutes o no haver estat condemnat per delictes econòmics.

Per aquests motius des de la nostra gestoria, convidem a seguir difonent, informant i aplicant aquesta llei tan beneficiosa, per sortir d’una situació d’estancament financer, emprendre de nou i aconseguir de nou lluir un somriure.

Compartim més articles sobre la llei de la segona oportunitat:

https://assempbcn.com/index.php/primera-edicio-al-reconeixement-de-la-segona-oportunitat-empresarial/

https://assempbcn.com/index.php/la-bona-fe-del-deutor-segona-oportunitat/

https://assempbcn.com/index.php/la-llei-de-la-segona-oportunitat-una-via-per-condonar-els-deutes-i-comencar-de-nou/

https://assempbcn.com/index.php/catalunya-capdavantera-en-la-llei-de-la-segona-oportunitat/

https://assempbcn.com/index.php/segona-oportunitat/

One thought on “Només una minoria s’empara a la llei de la segona oportunitat

Comments are closed.