Laboral

El nostre departament laboral l’ajudarà en la gestió integral dels recursos humans de la seva empresa.

Les gestions que li podem oferir des d’una perspectiva integral són:

  • Estudi i gestió dels contractes laborals.
  • Altes i baixes a la Seguretat Social.
  • Gestió de nòmines i assegurances socials.
  • Atenció de reclamacions i recursos administratius.
  • Representació davant la inspecció de treball.
  • Atenció a contenciosos laborals.
  • Assistència jurídica.