La bona fe del deutor (Segona Oportunitat)

Des de la nostra gestoria volem respondre a alguns dubtes que hem rebut últimament sobre la llei de la segona oportunitat i l’acabo “La bona fe del deutor” condició vital per poder-se acollir a aquesta beneficiosa llei, a continuació, ho explicarem:

Els requisits principals perquè un deutor sigui considerat de bona fe, són:

Haver tractat d’aconseguir un acord extrajudicial amb els creditors abans d’iniciar el concurs.

En el cas dels autònoms, no haver estat declarat culpable en el concurs de creditors. Per a això haurà d’haver sol·licitat el concurs en els dos mesos posteriors a detectar la insolvència. En el cas dels particulars aquest punt és molt difícil de demostrar i aplicar. Cridat també administració deslleial.

També en el cas dels autònoms i emprenedors, no es podrà haver acollit a la Llei de Segona Oportunitat en els 10 anys anteriors.

Que no hagi estat condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

Que no hagi rebutjat una oferta d’ocupació “adequada a la seva capacitat”. El problema és que la llei no defineix de forma clara com ha de ser aquesta oferta, ni la retribució que es considera adequada a la seva capacitat.

Aquests són els principals punts a tenir en compte per complir la denominada bona fe del deutor, des d’AssempBcn esperem que els hagi estat d’ajuda, estem oberts a més preguntes sobre la llei de la segona oportunitat, per ampliar la informació pot visitar:

https://assempbcn.com/index.php/segona-oportunitat/

2 thoughts on “La bona fe del deutor (Segona Oportunitat)

Comments are closed.