Jurídic

A Assempbcn, el nostre departament jurídic l’assessorarà en el plantejament i solució davant les divergències que l’activitat econòmica li pugui derivar. Cercarem la millor opció i negociarem les solucions per una bona resolució, defensant cada cas amb eficàcia i professionalitat.

Dins del departament jurídic destaquem les següents àrees i el que li oferim en cadascuna d’elles:

Àrea Mercantil

 • Constitució de tot tipus d’entitats mercantils i sense ànim de lucre.
 • Planificació d’operacions societàries: fusions, escissions i dissolucions.
 • Reestructuracions empresarials.
 • Empresa familiar, govern corporatiu i pactes parasocials.
 • Redacció de contractes mercantils privats.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Dret societari i secretaria, govern corporatiu.

Dret Tributari

 • Inspeccions i procediments davant la Hisenda Pública.
 • Auditories fiscals.
 • Procediments i litigis tributaris.
 • Preus de transferència.
 • Tributació local.
 • Testaments i declaracions d’hereus.

Compliment normatiu

Matèries que l’entitat vulgui regular internament o externament sota la funció de compliment normatiu, relatives a las següents matèries:

 • Financera: control intern, frau, riscos, suborn, etc.
 • Mercats de valors: MiFID, conflictes d’interès, reglaments de conducta, abús de mercat, informació privilegiada, etc.
 • Responsabilitat social: RSC, protocols de consells d’administració, normes d’aprovació, govern corporatiu, etc.
 • Laboral: Assetjament, seguretat i salut, medi ambient, pla igualtat, etc.
 • Tecnològica: LOPD, seguretat de la informació, vídeo vigilància, etc.
 • Altres: propietat intel·lectual, qualitat i homologacions, prevenció del blanqueig de capitals, etc.