Estratègia en Xarxes Socials

La comunicació amb els seus clients, compartir continguts alhora que potencia la imatge corporativa, són els usos principals que la seva empresa pot donar a les xarxes socials.

Guanyar en visibilitat, notorietat i la possibilitat que la seva empresa arribi a públics i sectors nous i sobretot, a futurs clients són els beneficis que li reportarà tenir presència a les xarxes socials.

Com poden veure en la infografia següent, el percentatge d’usuaris actius a les xarxes socials és molt elevat i entre aquest percentatge és on està el seu públic objectiu.

XarxesSocials

A Assempbcn li guiarem perquè la seva empresa estigui a les xarxes socials de manera professional buscant l’estratègia clau que millor s’adapti a les seves necessitats seguint el següent esquema:

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Realitzarem una exhaustiva anàlisi de la situació de la seva empresa a les xarxes socials, si ja té perfils actius, i si no els té, l’anàlisi anirà encaminat a proposar les millors opcions per començar a tenir presència en elles.

IDENTIFICACIÓ DEL PÚBLIC OBJECTIU
Tenir clar a qui volem dirigir-nos és important, però és encara més important saber on es troba el nostre públic objectiu. Hem d’investigar en quins canals podem treballar per apropar-nos a aquest públic, per la qual cosa és important tenir en compte quines xarxes socials són les més adequades per arribar al nostre públic objectiu.

MARCAR ELS OBJECTIUS
Tenir els objectius identificats és l’única forma que ens permet avaluar amb certesa si el treball està sent eficaç o no i ens permetrà fer les correccions oportunes d’allò que hàgim pogut fallar, o bé rectificar el que puguem per millorar.

DISSENYAR L’ESTRATÈGIA
Després de treballar els punts anteriors ja estarem en disposició de fer un disseny estratègic adequat per poder aconseguir els objectius que ens hàgim fixat.

Si vol més informació, posi’s en contacte amb nosaltres a través del formulari en la pestanya Contacte del Menú o ben truqui’ns per telèfon.