Exoneració de deutes i inhabilitacions

La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, amb la finalitat d’oferir una segona oportunitat, i que millorar l’eficàcia dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, pretén garantir la continuació de l’activitat de les empreses i empresaris viables que es trobin en dificultats financeres oferint accés marcs nacionals efectius de reestructuració preventiva.

Els Estats membres hauran de procurar que els empresaris es trobin en dificultats financeres tinguin accés a un procediment que pugui garantir una plena exoneració de deutes i exigir la cessació de l’activitat comercial, industrial, artesanal o professional amb les quals estiguin relacionades aquests deutes.

El termini en el qual els empresaris insolvents obtinguin la plena exoneració dels seus deutes no ha de ser superior a tres anys. En el cas dels procediments que incloguin un pla de pagaments, el termini comença des que una autoritat judicial o administrativa confirmi o iniciï l’aplicació del pla; i en els altres procediments el termini comença des que l’autoritat judicial o administrativa obre aquest procediment o quan es determina la massa concursal del deutor.

Deixaran de tenir efecte les inhabilitacions per a iniciar o continuar una activitat comercial, industrial, artesanal o professional si el motiu és la insolvència de l’empresari. L’anul·lació de les inhabilitacions haurà de dur-se a terme, com a molt, al final del termini d’exoneració. Els Estats membres han de garantir que les inhabilitacions no facin efecte en la fitxa de venciment del termini d’exoneració sense l’anteposició de procediments addicionals a una autoritat judicial o administrativa.

Si l’empresari insolvent actua d’una manera deshonesta, els Estats membres podran actual introduint les següents disposicions:

  • Restringir o denegar l’accés a l’exoneració de deutes.
  • Revocar una exoneració en vigència.
  • Establir terminis més llargs per a l’obtenció total de l’exoneració.
  • Allargar els períodes de la inhabilitació.

La Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de juny de 2019, entrarà en vigor el 16 de juliol de 2019.

Per a informació més detallada, consulti el comunicat oficial del Diari Oficial de la Unió Europea: