Europa protegeix la creativitat

Actualment el parlament europeu està treballant a defensar als autors i els seus drets, en una època en què la internet i la tecnologia ha facilitat l’accés a la informació i es difumina l’auditoria d’aquesta informació, en l’era digital.

Aquest passat 12 de setembre, El ple europeu va donar suport a què els estats membres negociïn les mesures a prendre referents als drets d’autor, perquè els artistes i autors, rebin un salari just, un reconeixement i protecció digital. Que surti més car difondre el seu contingut sense esmentar-los, evitar plagis i incentivar a la creació de contingut.

S’ha vist en últimes dates que molts autors tenen reticències a penjar els seus treballs, a causa dels plagis i que la xarxa sembla el “salvatge oest” i la normativa sol ser laxa en termes de compartir contingut. L’accés total a la informació ha d’estar regulat, com a exemple veure el que va succeir recentment amb les tesis doctorals d’alguns polítics espanyols, això no pot seguir succeint.

Han sorgit algunes preguntes a causa de la nova legislació i la normativa que s’aplicarà, intentarem solucionar-les:

Internet estarà en perill?

No, canviarà només la legislació i les plataformes seran responsable de les infraccions competides en relació amb els drets d’autor, tindran més responsabilitats les plataformes que els mateixos usuaris. Inclosos memes i obres derivades.

Encara que òbviament l’usuari serà informat i si incompleix les normatives, pot ser vetat de certes plataformes i veure vetat el contingut que “va plagiar” sense esmentar a l’autor.

Article 11 de la normativa?

Un dels articles més rellevants de la nova normativa, permet als editors de premsa reclamar una remuneració si utilitzen el seu contingut. És una normativa de vital importància per als petits editors, ja que estan en una posició feble enfront de les grans plataformes i això permet que tinguin certa defensa des del govern, ja que solen ser les grans plataformes les que treuen rèdit econòmic dels petits editors, sense reconèixer la seva labor.

Hi ha moltíssims articles que es repeteixen en diferents plataformes i això segurament es corregeixi, millorant el contingut propi i evitant el plagi. Tots sortirem guanyant.

Què defensarà aquesta legislació?

La nova legislació protegirà a intèrprets, artistes, autors, periodistes i altres professions que comptin amb drets d’autoria. Tots estan desprotegits, mentre són les grans plataformes les que es beneficien del seu treball, mentre ells reben uns escassos beneficis, del seu treball. Quan ells són els que generen el contingut.

 

En resum, amb aquesta nova legislació es donarà veu a la creativitat i es premiarà com cal, es repartirà la riquesa generada i s’evitaran els plagis i augmentarà el reconeixement dels “generadors de valor”.