Entitats sense ànim de lucre. Model 307 a Hisenda

Entitats sense ànim de lucre

Les entitats sense ànim de lucre han de presentar a Hisenda el model 347 d’operacions amb tercers. És un model informatiu, NO liquidatiu. S’han d’informar a la AEAT les operacions de compres, vendes i subvencions.

Compres

Les compres a proveïdors que individualment superin els 3005,06€/any (IVA inclòs). S’exclou la informació de les operacions de: subministrament d’aigua, electricitat, combustible i assegurances.

Ingressos

Els ingressos per rendes no exemptes, vendes o serveis facturats per activitats econòmiques que individualment superin els 3005,06€/any. No s’han de declarar els ingressos de les activitats exemptes.

Subvencions

Les subvencions rebudes que arribin o superin els 3005,06€ i totes les atorgades independentment del seu import. Només en aquest cas de les subvencions, són declarables el dia que s’efectua el pagament o el cobrament.

Data límit presentació: 29 febrer 2016

Agència Tributària