Els autònoms amb menors ingressos, estaran exempts

A causa de la proposta realitzada pel Ministeri de Treball de pujar les bases de cotització als autònoms es plantegen diferents solucions, des de la nostra assessoria volem explicar-les. La promesa del govern va ser adequar el nivell de cotització al volum d’ingressos i que els autònoms amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) “no seguiran pagant 300 euros al mes” el que podria afectar a un 25% del col·lectiu, segons dades de LLIGA (Federació Nacional de Treballadors Autònoms), o a 1.577.583 persones que tenen rendiments nets reduïts inferiors a 12.000 euros, segons les dades que ofereix l’Agència Tributària. Així mateix, va destacar que “està en diàleg amb els interlocutors socials” i que “són vàries les opcions que hi ha damunt de la taula”.

 

Solucions plantejades

 

Hi ha autònoms que no arriben a l’SMI (Salari Mínim interprofessional) en ingressos i que es troben en situació de sobre cotització. A aquest grup d’autònoms hem d’oferir-li una solució a aquesta situació. Mentre que a les persones que els seus ingressos nets no arribin a la meitat de l’SMI haurem de donar-los una solució perquè són economies de subsistència i han de tenir la possibilitat de desenvolupar-la amb suficients garanties jurídiques”, afegeix.

 

Entre les mesures sobre les quals reflexionen es troba la de dividir en dos grups a aquest col·lectiu: els que no ingressen més de l’SMI -10.302,60 euros anuals- i els que no arriben ni a la meitat d’aquesta quantitat. Per a aquest segon grup s’estudia la possibilitat que estiguin exempts de donar-se d’alta com a autònoms en la Seguretat Social i amb això evitar el pagament de les quotes; mentre que aquest primer grup amb ingressos de més de la meitat, però inferiors a l’SMI, haurien de pagar una tarifació especial, similar a la tarifa plana que ofereixen algunes companyies telefòniques.

 

Des de la LLIGA, el seu president destaca que “la base mínima s’ha d’actualitzar, però millorant les prestacions i buscant solucions per a aquells que no arriben a l’SMI”, encara que afegeix que “apujar impostos i augmentar les cotitzacions als autònoms no són precisament mesures que estimulin la creació d’ocupació i l’activitat econòmica”.

 

La setmana vinent, el Ple del Congrés debatrà una iniciativa perquè no pugi la tarifa plana que paguen els nous autònoms -i que Hisenda estudia incrementar- i perquè no hagin de cotitzar aquells que ingressen per sota de l’SMI. Seguirem informant, sobre noves notícies sobre aquest tema.

Altres notícies d’interès sobre els autònoms:

https://assempbcn.com/index.php/canvi-en-la-quota-dautonoms/

https://assempbcn.com/index.php/compte-amb-els-canvis-en-el-regim-dautonoms/

https://assempbcn.com/index.php/encara-que-no-hi-hagi-beneficis-si-hi-ha-activitat-has-de-pagar-autonoms/