El meu client entra en concurs de Creditors

Si ets un proveïdor afectat en un Concurs de Creditors, has de tenir en compte això per poder protegir, en la mesura del possible, el teu crèdit en el procés concursal:

  • Realitza la Comunicació del deute a l’Administració Concursal. L’administrador sol enviar una carta per confirmar els imports, i sinó s’ha de buscar la    publicació del concurs en el BOE.
  • En el cas de fer-ho fora de termini i segons la Llei Concursal, les conseqüències poden ser:
    • El deute pot veure’s afectada i portar una deterioració de la qualificació del seu crèdit en el Concurs de Creditors i considerar-se com a crèdit subordinat, és a dir l’últim tipus de crèdit a cobrar.
    • La no acceptació de la factura rectficativa per no estar el deute correctament reconegut, la qual cosa porta a perdre l’IVA i no tenir             possibilitat de recuperar-ho via Hisenda en un altre període o tramiti.