El 90% dels concursos de creditors acaben en liquidació

En un recent estudi (basat en enquestes) hem pogut extreure les dades que un 90% dels concursos de creditors acaben en liquidació i dins d’aquests un 70% acaben per la falta d’actius que liquidar i abonar als respectius creditors. Segons els experts probablement aquestes dades es deuen al fet que les empreses que s’acullen al procés, entren massa tarda en concurs i és impossible ja revertir la seva situació.

També els experts (segons les enquestes) afirmen que els concursos de creditors estan augmentant, com comentem en articles anteriors, un 72% dels enquestats creuen que segueixen augmentant, i d’aquests un 33% de manera important i la resta de manera residual. Això es deu al treball que fan els advocats i la premsa dotant de més informació sobre els concursos de creditors i els empresaris en conèixer la modalitat s’acullen als seus beneficis.

L’informe també indica que les empreses concursades són de menor grandària i el volum d’actius i endeutament, han baixat a causa de la millora de l’economia que té Espanya. Però que els objectius de reflotar les empreses no s’estan duent a terme hagut d’en part (com indiquem anteriorment) al fet que les empreses solen entrar en concurs quan la situació és insostenible i no permet fer front als deutes. Més de la meitat dels enquestats creuen que els imports recuperats en crèdits ordinaris han descendit de manera important (52%), però en l’altra cara de la moneda hi ha experts que veuen una lleugera recuperació (9%) i uns altres que veuen un nivell estable (38%). Els cobraments de la seguretat social també tenen als experts dividits, però de manera més equilibrada un 32% veuen millorança, un 28% la mateixa situació que antany i un 40% una situació empitjorada.

Un altre de les dades extretes parla sobre la millorança en el nombre d’acomiadaments, tema important a causa de l’alt nivell de desocupació pel qual estem travessant actualment. Aquestes millores en els concursos de creditors que beneficien als treballadors són vitals, ja que mantenir l’ocupació dels empleats és un tema vital per a l’estabilitat econòmica del país.