Consulta Vinculant a Hisenda d’un Advocat, soci d’una SRL

El consultant és advocat i soci d’una societat de responsabilitat limitada, que assessora empreses, i en la que el consultant presta serveis d’advocacia, estant donat d’alta en el RETA.

Qüestió plantejada:

Es consulta la tributació en l’IRPF per la retribució corresponent als serveis prestats pel consultant a la societat, tenint en compte la nova redacció de l’article 27 de la Llei d’IRPF de la Llei 26/2014.

Tanmateix es consulta la subjecció dels citats serveis a l’IVA i IAE.

Aneu a Descàrregues per veure la resposta.