Exoneració de deutes i inhabilitacions

Exoneració de deutes i inhabilitacions

La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, amb la finalitat d’oferir una segona oportunitat, i que millorar l’eficàcia dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, pretén garantir la continuació de l’activitat de les empreses i empresaris viables que es trobin en dificultats financeres

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Resum memòria 2018

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Resum memòria 2018

RECLAMACIONS REBUDES (25/05/2018 – 15/05/2019) S’han presentat davant l’AEPD 14.397 reclamacions. RECLAMACIONS RESOLTES (25/05/2018 – 15/05/2019) S’han resolt per delegats de protecció de dades (DPD) 2.079 reclamacions. Ha hagut una reducció considerable als temps de resolució en comparació amb el model anterior. CASOS AMB ALTRES AUTORITATS EUROPEES (25/05/2018