Beneficiós canvi en l’impost de les hipoteques

El Tribunal Suprem ha rectificat i assenyala que qui ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures públiques de les hipoteques són les entitats i no els clients, com havia establert el febrer passat. Després de la rectificació es calcula que al voltant de 8 milions d’hipotecats, poden reclamar una mitjana de 3000 €.

El canvi, suposarà 4000 milions d’euros, per a les entitats bancàries, les entitats es poden veure afectades per aquestes mesures.

Anul·lada la sentència prèvia

 

La sentència, modifica la seva jurisprudència anterior. No especifica retroactivitat, encara que les associacions de consumidors criden a tots els clients a reclamar a les entitats.

El Suprem anul·la la sentència que va dictar al febrer que són els clients els qui havien de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) en la constitució d’hipoteques, donant la raó als bancs.

El banc és el major interessat

En canvi, el Suprem té en compte que el negoci inscriptible és la hipoteca i que l’únic interessat en l’elevació a escriptura pública i la inscripció és el prestador, l’entitat, que podrà executar l’habitatge solament en cas d’impagaments. Sense la incorporació al Registre de la Propietat, i el pagament de l’impost corresponent, la hipoteca manca d’cap eficàcia per a l’entitat, apunta la recent rectificació de la legislació.