Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Resum memòria 2018

RECLAMACIONS REBUDES (25/05/2018 – 15/05/2019)

 • S’han presentat davant l’AEPD 14.397 reclamacions.

RECLAMACIONS RESOLTES (25/05/2018 – 15/05/2019)

 • S’han resolt per delegats de protecció de dades (DPD) 2.079 reclamacions.
 • Ha hagut una reducció considerable als temps de resolució en comparació amb el model anterior.

CASOS AMB ALTRES AUTORITATS EUROPEES (25/05/2018 – 15/05/2019)

 • L’AEPD ha analitzat 1.026 casos procedents d’altres autoritats europees.
 • Ha posat interès en 539 casos.
 • Ha estat autoritat líder en 18 d’aquests.

EXERCICI DE DRETS (25/05/2018 – 31/12/2018)

 • S’han presentat 1.784 peticions sobre exercici de drets.
 • 191 d’aquestes corresponen a reclamacions per dret a l’oblit.
 • La proporció de reclamacions estimades/desestimades és d’un 50%.

NOTIFICACIONS DE BRETXES DE SEGURETAT (25/05/2018 – 31/12/2018)

 • S’han atès 44 consultes sobre avaluació d’impacte
 • S’han rebut 547 notificacions de bretxes de seguretat.
 • 16 d’aquestes últimes, que afecten dades de salut, menors, ideologia política, i tractaments massius de dades, s’han remès a la Subdirecció General d’Inspecció de Dades.

NOTIFICACIONS DE BRETXES DE SEGURETAT (25/05/2018 – 15/05/2019)

 • S’han rebut 966 notificacions de bretxes de seguretat.
 • Un 72% d’elles indiquen que s’ha compromès la confidencialitat de les dades personals.
 • Un 36% indiquen compromís de la disponibilitat.
 • Més del 53% de les notificacions tenen com a origen un context extern i intencionat; on el 44% van ser a causa de ciberatacs.
 • El 31% dels incidents de seguretat notificats es deuen a la pèrdua o robatori de dispositius o documentació.

RESOLUCIONS DANCIONADORAS (25/05/2018 – 31/12/2018)

 • S’han registrat 434 resolucions amb sanció econòmica, 96 amb resolució d’infracció a Administracions Públiques i 377 prevencions; el que fa un total de 907 resolucions sancionadores.
 • De la temàtica de les resolucions sancionadores es destaquen les següents:
  • La contractació fraudulentaLa inserció indeguda de fitxers de Morositat
  • Videovigilància
  • Spam
  • Publicitat
  • Serveis d’Internet
  • Reclamacions de Deutes
  • TelecomunicacionsAdministració pública
  • Sanitat
 • De la temàtica de les infraccions per part de les Administracions Públiques es destaquen les següents:
  • Publicació de dades desproporcionades en webs d’Administracions
  • LocalsAccés indegut a dades ajeos per treballadors públics
  • Incompliment de les mesures de seguretat imposades.

DELEGATS DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) (25/05/2018 – 15/05/2018)

 • S’ha tramitat la inscripció de 34.193 Delegats de Protecció de Dades.
 • 29.908 d’aquests estan al servei del sector privat i 4.285 al servei del sector públic.

Per a més informació consulti la memòria original: