Adaptació al Nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD)

La protecció de dades

El dret a la protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones que es tradueix en la potestat de control sobre l’ús que es fa de les seves dades personals. Aquest control permet evitar que, a través del tractament de les nostres dades, es pugui arribar a disposar d’informació sobre nosaltres que afecti la nostra intimitat i altres drets fonamentals i llibertats públiques.

El Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

El nou Reglament general de protecció de dades 2016/679 serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Els responsables i encarregats de tractament han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament al moment en què sigui aplicable.

No obstant això, és important que les empreses es vagin adaptant a la nova normativa, revisin els seus avisos de privadesa i que no esperin fins a última hora.

Encara que fins a maig del 2018, estrictament, no serà d’obligat compliment, és molt útil que les empreses que estan obligades a complir amb la normativa de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) comencin a implantar les mesures de seguretat previstes en el Reglament, ja que la major part de les disposicions no són contràries a la LOPD, sinó que, molt al contrari, es complementen.

A Assempbcn li oferim

 • Revisió de l’estat actual de la seva empresa
 • Adaptació al Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)
 • Auditories legals i de sistemes d’informació que verifiquin la implantació en mesures de seguretat legalment exigides.
 • Assessorament de privadesa i seguretat informàtica, consultoria continuada RGPD.

Novetats

El Reglament introdueix nous elements, com el dret a l’oblit (sol·licitar la supressió de dades antigues quan ja no responen a una finalitat lícita o es retira el consentiment) i el dret a la portabilitat (recuperar les dades que van ser lliurades a un responsable, al seu moment, en un format que li permeti el seu trasllat a un altre responsable), que milloren la capacitat de decisió i control dels ciutadans sobre les dades personals que confien a tercers.

Un dels aspectes essencials del Reglament, és que basa l’aplicació de les polítiques de protecció de dades en el principi de prevenció per part de les empreses o organitzacions que tracten dades, això és així perquè s’entén que actuar només quan ja s’ha produït una infracció és insuficient, atès que aquestes infraccions han pogut causar danys als interessats que poden ser molt difícils o impossibles de compensar o reparar.

Règim de sancions

Seran motius de sanció, entre d’altres:

 1. No atendre els drets dels ciutadans
 2. Les cessions de dades a tercers sense consentiment
 3. L’ús de dades per a finalitats diferents dels assenyalats
 4. No tenir habilitació legal per al tractament de dades
 5. No atendre a les violacions de les mesures de seguretat
 6. No atendre al dret a la portabilitat de dades
 7. No atendre al dret a l’oblit

Aquests motius esmentats anteriorment són alguns dels quals podrien generar multes a empreses de gran import. Aquestes sancions es poden dividir en dos blocs:

 • Sancions Greus: Comprèn les sancions fins a 10 milions d’euros o el 2% del volum total anual global de la facturació de l’any anterior.
 • Sancions Molt Greus: Comprèn les sancions fins a 20 milions d’euros o el 4% del volum total anual global de la facturació de l’any anterior.

En el RGPD estan establerts de forma general els criteris per imposar les sancions. Algunes de les circumstàncies que van valorar les autoritats per fixar les adequades sancions van ser:

 • La gravetat de la infracció
 • La intencionalitat
 • Les mesures preses per solucionar la situació creada per la infracció
 • La cooperació que l’empresa realitzi amb l’autoritat de control

L’objectiu de la imposició d’aquestes sancions és generar un efecte incentivador per al compliment de la normativa, per la qual cosa les sancions econòmiques deuen ser proporcionades a la capacitat econòmica de l’empresa.

Preus

Si desitgen que els hi fem un pressupost, en funció de les particularitats de la seva empresa, posis en contacte amb nosaltres omplint el formulari, fent clic aquí, i nosaltres el trucarem, o bé per telèfon al 937 332 614 i gustosament l’atendrem.