Acord d’Extensió dels ERTO

Acord d’Extensió dels ERTO

Acord d’Extensió dels ERTO. Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

Acord d’Extensió dels ERTO

Les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació derivats del Covid-19, tant de força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l’anterior acord: se’ls reconeixerà la prestació encara que no acreditin període de cotització previ i se’ls aplicarà el comptador a 0.

En primer lloc, per a les empreses que encara tinguin problemes per a reiniciar l’activitat, es crea una nova figura: el ERTO de transició. En aquests casos, en els quals tots els treballadors de l’empresa continuen suspesos, les exoneracions seran decreixents. Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, l’exoneració serà del 70% al juliol, del 60% a l’agost i del 35% al setembre. En el cas de les empreses amb 50 treballadors o més, les exempcions en les cotitzacions socials seran del 50%, del 40% i del 25% al juliol, agost i setembre, respectivament.

En segon lloc, es prorroguen els ERTO de força major (abans parcial) per a les empreses que reincorporin a part de la seva plantilla, que es van posar en marxa a mitjan maig i que han contribuït al fet que més de 1,4 milions de treballadors que estaven en ERTO per força major s’hagin reincorporat als seus llocs de treball. En aquest sentit, la pròrroga manté l’esperit actual de bonificar més a les empreses pels treballadors activats que als quals es queden suspesos.

Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, les exoneracions seran del 60% per als treballadors activats i del 35% per als no activats durant els mesos de juliol, agost i setembre. Per a les empreses amb 50 i més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats durant els tres pròxims mesos.

L’Acord d’Extensió dels ERTO és per aquells basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) derivades del Covid-19 iniciats abans i després de l’entrada en vigor del present reial decret llei, sempre que, en aquest últim cas, siguin immediatament consecutius a un ERTO de força major, i fins al 30 de setembre de 2020 es podran acollir a les condicions en matèria d’exoneracions a la cotització dels ERTO per força major.

A més, en l’acord amb els agents socials s’inclou un nou tipus de ERTO per a casos excepcionals en els quals una empresa hagi de tancar el seu centre de treball a conseqüència d’un rebrot de la pandèmia. En aquests casos, que han de ser aprovats per les autoritats laborals, s’estableix una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social del 80% per als treballadors inactius, del 60% per als actius en el cas de les empreses de menys de 50 empleats, i del 60% per als inactius i del 40% per als actius per a les empreses de més de 50 empleats.

Les empreses que s’acullin a les exoneracions previstes en cas de ERTO, hauran de mantenir l’ocupació durant un període de sis mesos. Durant un ERTO en vigor, les empreses no podran efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals.

Les persones treballadores de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no podran realitzar hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través de ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

Extensió de les ajudes a autònoms

En primer lloc, els beneficiaris de la prestació extraordinària no hauran de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol i tindran una exoneració del 50% a l’agost i del 25% al setembre, el que suposarà un estalvi mínim de més de 500 euros per autònom durant els pròxims tres mesos.

Per a aquells l’activitat dels quals encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació per cessament d’activitat ordinari si la seva facturació en el tercer trimestre és un 75% més baixa que la del mateix període de l’any passat, sempre que els seus rendiments nets en el període no superin la quantia equivalent a 1,75 vegades l’SMI del trimestre. Aquesta possibilitat, que serà compatible amb l’activitat, suposa un benefici econòmic mínim de 930 euros al mes per treballador, ja que suposa una prestació econòmica equivalent al 70% de la base reguladora més l’exoneració de les quotes per contingències comunes.

Per a accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l’activitat, no és necessari esperar que acabi el trimestre. Els treballadors autònoms que estimin que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. Posteriorment es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat.

A més, per primera vegada, s’estableixen ajudes específiques al col·lectiu dels autònoms de temporada. En el seu cas, podran accedir a la prestació extraordinària (del 70% de la base reguladora més l’exoneració de les cotitzacions socials) amb efectes des de l’1 de juny fins al 31 d’octubre.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagin romàs en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l’any durant aquest període. A més, els seus ingressos en 2020 no podran superar les 1,75 vegades l’SMI (23.275 euros).

 

Imatge de Free-Photos en Pixabay

Ayudas al alquiler

Ajudes al lloguer

Requisits arrendataris d’habitatge habitual per a accedir a les ajudes al lloguer. Ordre 378/20, de 30 abril MESURES QUE JA ES HABIAN APROVAT D’AJUDES Al

Leer más »
ingreso-minimo-vital

Ingrés Mínim Vital

Ingrés Mínim Vital L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles

Leer más »
Obrir - Abrir
1
Necessites ajuda? - Podemos ayudarte?
Hola,
podemos ayudarte? Què necessites?
Dinos tu nombre, por favor, para poder dirigirnos.