Exoneració de deutes i inhabilitacions

Exoneració de deutes i inhabilitacions

La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, amb la finalitat d’oferir una segona oportunitat, i que millorar l’eficàcia dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, pretén garantir la continuació de l’activitat de les empreses i empresaris viables que es trobin en dificultats financeres