Autònom: justificació de pagaments en efectiu per evitar problemes amb Hisenda

Autònom: justificació de pagaments en efectiu per evitar problemes amb Hisenda

La Agència tributària pot reclamar la justificació de determinats pagaments en efectiu que s’hagin realitzat al llarg de l’any en activitats com a professionals per compte pròpia. En aquest article t’expliquem com evitar problemes amb problemes. Primerament, cal tenir en compte que per acreditar un pagament en metàl·lic,

RGPD

RGPD

RGPD: sancions fins a 20.000.000€ A partir del dia 25 de maig estan obligats al complir el nou Reglament General de Protecció de Dades totes les empreses, societats, autònoms, comunitats, associacions i administracions públiques dels Estats membres, entre elles les espanyoles. Aquesta nova normativa va néixer dos anys