Canvi base autònoms

Canvi base autònoms

Els comuniquem que durant el mes d’Abril (fins al dia 30 d’Abril), tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de Julio de 2017. Adjuntem, a títol d’exemple, escala