Declaracions trimestrals

Declaracions trimestrals

Us recordem, com cada trimestre, l’obligació de presentar les declaracions trimestrals corresponents a: Les retencions de l´impost sobre la renda de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques (Mod. 111). Retencions sobre rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans (Mod. 115). Retencions sobre rendiments del capital mobiliari