Compliance Officer

Compliance Officer

Segons l’agència Hays el Compliance Officer és una de les professions més demandades de 2016. Complir la normativa en les empreses de vegades és una tasca difícil i en moltes ocasions es produeixen errors per desconeixement o per la celeritat en què s’actualitzen algunes lleis o reglaments. Per