Obligacions fiscals al iniciar una activitat econòmica

Obligacions fiscals al iniciar una activitat econòmica

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d’obligacions fiscals de caràcter estatal. Algunes han de complir-se abans de l’inici i unes altres han de complir-se durant el seu desenvolupament. Aquestes activitats econòmiques poden realitzar-se per persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica