Consulta Vinculant a Hisenda d’un Advocat, soci d’una SRL

Consulta Vinculant a Hisenda d’un Advocat, soci d’una SRL

El consultant és advocat i soci d’una societat de responsabilitat limitada, que assessora empreses, i en la que el consultant presta serveis d’advocacia, estant donat d’alta en el RETA. Qüestió plantejada: Es consulta la tributació en l’IRPF per la retribució corresponent als serveis prestats pel consultant a la