El guany no es compte

La transmissió per herència o donació d’un negoci individual té importants incentius fiscals. No obstant això, aquests incentius estan condicionats al fet que la principal font de renda del titular procedeixi d’aquest negoci… Incentius en el ISD Bonificació. La transmissió d’empreses familiars gaudeix d’incentius en l’Impost sobre Successions