Novetats Fiscal-Comptable 23/11/2015

Novetats Fiscal-Comptable 23/11/2015

Desenvolupament per 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA. Es mantenen els canvis introduïts en el 2015 per al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat d’IVA; i s’introdueixen pel 2016 alguns canvis significatius com les noves magnituds excloents

Deducibilitat de la taxa d’aparcament

Deducibilitat de la taxa d’aparcament

Servei públic d’Estacionament Regulat: IRPF i IVA. El consultant desenvolupa una activitat professional d’assessoria fiscal, determinant el rendiment net de la mateixa pel mètode d’estimació directa i tributant pel règim general de l’IVA. En l’exercici de la seva activitat, en haver de desplaçar-se amb el seu vehicle, suporta

Nous Límits d’exclusió en estimació objectiva (Mòduls)

Nous Límits d’exclusió en estimació objectiva (Mòduls)

DEPARTAMENT FISCAL COMPTABLE – EOS 16/11/2015 El Butlletí Oficial de l’Estat del divendres 30 d’octubre de 2015 va publicar la llei 48/2015 de 29 d’Octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Amb caràcter transitori per als exercicis 2016 i 2017 s’incrementen respecte als límits previstos,