La Constitució telemàtica de les societats de responsabilitat limitada

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que regula aspectes essencials per a la constitució telemàtica de les societats de responsabilitat limitada, amb la finalitat d’agilitar l’inici de l’activitat emprenedora. El Reial decret preveu la constitució de societats de responsabilitat limitada, amb escriptura pública i estatuts