Reinversió per Cancel·lació Préstec Nou Habitatge

(Criteri a partir de la Resolució del TEAC de setembre de 2014) Quan es produeixi l’adquisició d’un nou habitatge habitual amb anterioritat a l’alienació de l’anterior, perquè sigui aplicable l’exempció per reinversió serà necessari, complint-se la resta de requisits exigits en la normativa, que les quantitats obtingudes en

Quin és l’esquema bàsic del procediment judicial d’execució hipotecària?

En cas d’impagament de les quantitats degudes en virtut d’un préstec hipotecari, l’entitat financera creditora pot acudir a un procediment judicial d’execució per recobrar els imports deguts. Aquests procediments judicials es desenvolupen, de forma simplificada, amb base en el següent esquema: • Demanda executiva. L’entitat financera presentarà una